Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Donateurs/Sponsoren

Iedereen die de bewoners van het Zorgcentrum een warm hart toedraagt kan donateur worden. De minimale bijdrage is €10,– per jaar.

Daarnaast kunnen bedrijven de stichting sponsoren.

 

Giften en Legaten

Het gebeurt regelmatig dat de Stichting voorzien wordt van een gift of legaat. Hier zijn we als stichting heel blij mee. Van uw gift of legaat kunnen zaken worden aangeschaft die het welzijn van de bewoners van ’t Slot bevorderen. U kunt desgewenst bij uw gift een specifieke bestemming opgeven.

Uw gift of legaat kan over gemaakt worden op NL68 RABO 0374 34 3462 t.n.v. Stichting Steunfonds ’t Slot.

 

ANBI status

De stichting beschikt over een ANBI status. Hierdoor zijn giften en donaties fiscaal aftrekbaar.

 

 

Share This