Update maatregelen i.v.m. het coronavirus

10 mrt 2020 | Zorg

Update maatregelen in verband met het coronavirus

19 maart 2020

‘t Slot sluit haar deuren voor alle bezoekers

Donderdagavond 19 maart heeft de regering afgekondigd dat de inwoners van verpleeghuizen tot nader order geen bezoek meer mogen ontvangen, zodat de verspreiding van het coronavirus wordt ingedamd. Deze maatregel geldt dus ook voor ’t Slot vanaf heden. We zullen natuurlijk een uitzondering maken voor de mensen die zich in de stervensfase bevinden.

Met deze maatregel moeten onze kwetsbare bewoners extra beschermd worden en moet de druk op de ziekenhuizen worden beperkt.

Om de medewerkers niet onnodig extra te belasten aan u het dringende verzoek om niet te bellen naar ’t Slot. Wij zullen u nader informeren over contactmogelijkheden met betrekking tot uw naaste in ’t Slot en eventuele andere zaken. Als u toch een vraag wilt stellen, mail dan naar preventieteam@slotgameren.nl

Wij begrijpen dat dit een heel verdrietig bericht is, maar vertrouwen op uw begrip.

16 maart 2020

Bezoekregeling die per direct ingaat:

  • Wij verzoeken u dringend het bezoek te beperken tot 1 persoon per dag, en ook de verscheidenheid aan bezoekers beperkt te laten zijn. Dus zoveel mogelijk dezelfde bezoekers gedurende de week.
  • Let bij bezoek op de hygiëne, dus: Handen ontsmetten bij de ingang!
  • Neem geen onnodig risico: ga niet naar ‘t Slot bij enige vorm van klachten.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vragen wij bezoekers:

  • De handen eerst met de gereedstaande reinigingsgel te desinfecteren, voordat u ons zorgcentrum betreedt.

’t Slot niet binnen te gaan indien:

  • U zich niet fit voelt en symptomen van griep vertoont (koorts, luchtweginfectie)
  • U recent in de gebieden bent geweest die als risicovol zijn aangemerkt door de overheid

Verder:

  • Regelmatig uw handen te wassen
  • Aan de binnenkant van uw elleboog te hoesten en/of niesen
  • Papieren zakdoekjes te gebruiken

(gooi deze na gebruik direct weg)

  • Geen handen te geven en ander direct contact te vermijden

Dit doet ‘t Slot:

Alle medewerkers en vrijwilligers van ‘t Slot zijn geïnformeerd en handelen volgens de actuele richtlijnen en instructies van het RIVM en de GGD.

Dagelijks worden eventuele symptomen bij bewoners en medewerkers geregistreerd. Tevens zullen meldingen van relaties zorgvuldig worden bijgehouden.

Er is een preventieteam dat alle nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten houdt.

Indien er ontwikkelingen zijn die voor ’t Slot van belang zijn, communiceren wij deze informatie aan alle betrokkenen.

Bij twijfel of meldingen: neem contact op met één van onze zorgmanagers, 0418 – 561451 of mail: preventieteam@slotgameren.nl

Kijk voor de meest actuele informatie over de risicogebieden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Daarnaast kunt u met vragen ook terecht bij het landelijk informatienummer voor burgers:

T 0800-1351.

Share This