Veelgestelde vragen

Kan ik post of bloemen bezorgen?

Post en bloemen zijn hartelijk welkom. Wij hebben een speciale bak voor post buiten staan, evenals emmers met water voor bloemen.

Wanneer kan ik bellen?

Relaties van bewoners kunnen in de ochtend van 10:30 en 11:30 en ’s avonds tussen 18 en 19 uur bellen. De 1e contactpersoon heeft een rechtstreeks nummer van de afdeling gekregen.

Kan ik ook beeldbellen?

De activiteitenbegeleiding regelt vanuit ’t Slot ook beeldbellen met betrokkenen van de bewoner. Wij hebben daarvoor zelf tablets en mobiele telefoons tot onze beschikking. Hieronder vindt u de nummers van de contactpersonen voor het beeldbellen per afdeling.

 

Afdeling

Mobiel nummer

Binnenplaats 10/20

06-57041120

Binnenplaats 30/40

06-57260564

Binnenplaats 50

06-57271981

Somatiek Citadel (1e verdieping)

06-57776256

Somatiek Bastion (2e verdieping)

06-57734543

Kan ik ziek worden van het coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.

De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

U kunt ook voor de zekerheid de richtlijnen volgen die voor wasgoed van een besmette patiënt gelden: De was moet (apart) gewassen worden op 60 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel. Wapper niet met de was of druk geen lucht uit de zak.

Helaas kunnen wij intern onze wascapaciteit niet verder uitbreiden. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u zelf de was voor onze bewoner blijft doen.

Heeft ‘t Slot voldoende beschermende middelen voor de medewerkers?

Dagelijks monitoren we de centrale voorraad van beschermende middelen. Naast mondkapjes zijn dat ook handschoenen, schorten en desinfecterende middelen. Als er een tekort dreigt, hebben we een directe lijn met de regionale organisatie die zorgt voor de verdeling van beschermende middelen bij alle zorgorganisaties in de regio. Zij vullen de benodigde voorraad dan aan voor zover de voorraad strekt. Daar waar nodig wordt naar alternatieven gezocht.

Test ‘t Slot medewerkers op het coronavirus?

Al vanaf het begin is de afspraak dat medewerkers met luchtwegklachten én koorts zich melden bij hun leidinggevende conform richtlijn RIVM.  Zij blijven thuis tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.

Inmiddels testen wij ook onze medewerkers op corona bij verdenking. Als uit de test blijkt dat een medewerker geen corona heeft, dan kan hij/zij aan het werk blijven. Als een medewerker wel corona heeft, dan moet hij/zij thuis blijven en voorkomen we op die manier verdere verspreiding.

Wat doet ‘t Slot als er een vermoeden is dat een bewoner besmet is met het coronavirus?

Onze zorgmedewerkers houden alle bewoners goed in de gaten. Als er sprake is van hoesten of verkoudheidsverschijnselen, dan komt direct de arts erbij. Om medebewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, worden bewoners met lichte klachten dan soms uit voorzorg tijdelijk op de eigen kamer gehouden en in beschermende kleding verzorgd. Dit noemen we isolatie. Als dit uw naaste betreft, neemt de arts contact met u op.

Als er sprake is van een hoge verdenking, dan testen we een bewoner op het coronavirus en sturen wij de test zo snel mogelijk naar het testlaboratorium. Binnen 24 uur is de uitslag bekend. Doordat er nu positieve uitslagen zijn op de afdeling somatiek zal daar niet meer getest worden. Tenzij er grote twijfel is aan het beeld wat we zien. De keuze hiervoor ligt bij de arts.

Wat doet ‘t Slot als een bewoner besmet is met het coronavirus?

Als de uitslag van de test COVID-19 positief is, dan betekent dit dat een bewoner besmet is met het coronavirus. In dat geval informeren wij direct de familie van de bewoner en blijft de bewoner in isolatie. De medewerkers dragen beschermende kleding tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.

Als mijn naaste besmet is met het coronavirus, mag ik dan wel op bezoek komen?

Mocht de gezondheidssituatie verslechteren, dan zullen wij in overleg max. 2 verschillende familieleden per bewoner toelaten, 1 per keer. Afwijkingen op dit beleid gaan altijd in overleg met de Manager Zorg. In dit geval is het ook voor een bezoeker verplicht om beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker te dragen. De verzorgende zal u hier uitleg over geven.

Familienieuws

Deze pagina is bedoeld voor familieleden van bewoners van ‘t Slot. Alle 1e contactpersonen hebben een wachtwoord ontvangen voor deze pagina via e-mail.

Mooie initiatieven

Onze medewerkers en bewoners voelen zich gesteund en gewaardeerd door alle mooie initiatieven! Dat vinden wij hartverwarmend.

In de pers

Bekijk hier de artikelen over ‘t Slot in de pers.

Share This