Veelgestelde vragen

Wat doet ‘t Slot als er een vermoeden is dat een bewoner besmet is met het coronavirus?

Onze zorgmedewerkers houden alle bewoners goed in de gaten. Als er sprake is van hoesten of verkoudheidsverschijnselen, dan komt direct de arts erbij. Om medebewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, worden bewoners met lichte klachten dan soms uit voorzorg tijdelijk op de eigen kamer gehouden en in beschermende kleding verzorgd. Dit noemen we isolatie. Als dit uw naaste betreft, neemt de arts contact met u op.
Als er sprake is van een hoge verdenking, dan testen we een bewoner eerst met een sneltest op het coronavirus. Bij een negatieve test sturen wij een PCR-test zo snel mogelijk naar het testlaboratorium. Er is dan geen bezoek aan de geteste bewoner mogelijk.

Doordat er nu positieve uitslagen zijn op de afdeling Somatiek houden wij de andere bewoners extra goed in de gaten. Als de bewoner geen klachten heeft, worden er geen verdere maatregelen genomen en kunt u gewoon met mondkapje op bezoek komen.

Wat doet ‘t Slot als een bewoner besmet is met het coronavirus?

Als de uitslag van de test COVID-19 positief is, dan betekent dit dat een bewoner besmet is met het coronavirus. In dat geval informeren wij direct de familie van de bewoner en blijft de bewoner in isolatie. Er wordt aan de hand van de bezoekerslijst ook contactonderzoek gedaan. De contacten worden indien nodig gebeld. De medewerkers dragen beschermende kleding tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.
Omdat wij positief geteste bewoners zoveel mogelijk bij elkaar op een gang willen gaan verzorgen, een zogeheten cohort-verpleging, zou dit kunnen betekenen dat wij u vragen tijdelijk te verhuizen. Wij begrijpen dat dit niet eenvoudig voor u is, maar de adviezen van RIVM en GGD maken dit noodzakelijk.

Als mijn naaste in 't Slot besmet is met het coronavirus, mag ik dan wel op bezoek komen?

Wij zullen in overleg familieleden met beschermende middelen toelaten. De bezoeker is verplicht om beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker te dragen. De verzorgende zal u hier uitleg over geven.

Test ‘t Slot medewerkers op het coronavirus?

Al vanaf het begin is de afspraak dat medewerkers met luchtwegklachten én koorts zich melden bij hun leidinggevende conform richtlijn RIVM. Zij blijven thuis tot minimaal 24 uur na de laatste klachten.

Inmiddels testen wij ook onze medewerkers op corona bij verdenking. Als uit de test blijkt dat een medewerker geen corona heeft, dan kan hij/zij aan het werk blijven. Als een medewerker wel corona heeft, dan moet hij/zij thuis blijven en voorkomen we op die manier verdere verspreiding.

Mag onze hond mee?

Honden mogen mee naar binnen. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat er geen sprake is van luchtweg en/of maag-darmklachten bij de hond.

Kan ik ziek worden van het coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.

De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

U kunt ook voor de zekerheid de richtlijnen volgen die voor wasgoed van een besmette patiënt gelden: De was moet gewassen worden op 60 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel. Wapper niet met de was of druk geen lucht uit de zak.

Hoe wordt de was geregeld?

Helaas kunnen wij intern onze wascapaciteit niet verder uitbreiden. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u zelf de was voor onze bewoner blijft doen. Voor het ophalen wordt voor positief geteste bewoners voorlopig maatwerk afgesproken. Richtlijnen voor wasgoed van een besmette patiënt: De was moet gewassen worden op 60 graden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel. Wapper niet met de was of druk geen lucht uit de zak.

Kan ik ook beeldbellen?

De activiteitenbegeleiding regelt vanuit ’t Slot ook beeldbellen met betrokkenen van de bewoner. Wij hebben daarvoor zelf tablets en mobiele telefoons tot onze beschikking.

Mag ik op bezoek komen?

Omdat er nu (november 2021) weer besmette bewoners zijn het volgende:

Wat betreft bezoek adviseren wij dringend dat niet meer dan 2 personen per dag komen. Tevens willen wij u vragen niet meer met kinderen op bezoek te komen. We zien dat het virus op lagere scholen en middelbare scholen erg rondgaat.

Met de contactpersonen van de bewoners op de corona unit worden aparte bezoekafspraken gemaakt door de verzorging.

Als u het antwoord op de vraag ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik op bezoek kom’ leest, bent u goed voorbereid op uw bezoek aan uw naaste.

Wij verzoeken u ook andere bezoekers van uw naaste te informeren over het antwoord op de vraag ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik op bezoek kom?’. Druk hen op het hart hoe belangrijk het is om de maatregelen te volgen. Een besmetting kan alleen ontstaan door overdracht van het virus van mens tot mens. Het is aan ons allen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Wees u ervan bewust dat u zeer kwetsbare, samenlevende mensen bezoekt!

Indien gewenst kan gedurende de bezoektijd met de bewoner een wandeling buiten worden gemaakt.

Aarzel niet bij twijfel of vragen te overleggen met een van onze medewerkers.

Waar moet ik rekening mee houden als ik op bezoek kom?

Hebt u, of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten zoals snotteren, niesen, hoesten of koorts, of wacht u op de uitslag van een test, blijf dan thuis!

Reinig nog altijd bij binnenkomst uw handen met desinfectiegel.

Wees zeer alert op klachten. Heeft u klachten, ook al is het in zeer lichte mate, blijf dan thuis en laat u testen.

 

Meldt het ons altijd als u positief getest bent na bezoek aan onze bewoner!

Wat zijn de instructies met betrekking tot een mondkapje?

Het is van groot belang om schone mondkapjes met gedesinfecteerde handen naar uw gezicht te brengen en bij het afdoen (aan de touwtjes) ook weer opnieuw uw handen te desinfecteren.

Bij het verlaten van ons pand graag eerst het mondkapje weggooien en vervolgens weer uw handen reinigen.

Vermijd contact met de buitenkant van het mondkapje!

 

Mag ik mijn naaste aanraken tijdens het bezoek?

Zoals bekend gelden sinds half maart in ons land diverse algemene gedragsregels (zoals 1,5 meter afstand houden) die erop gericht zijn fysiek contact met anderen, buiten uw eigen huishouden, te voorkomen. Deze gelden ook binnen ‘t Slot. Jonge kinderen (tot 12 jaar) hoeven geen fysieke afstand tot volwassenen te bewaren. Wel adviseren wij u hiermee voorzichtig te zijn, gezien de kwetsbare doelgroep waartoe de meeste van onze bewoners behoren.

Wat moet ik doen wanneer ik (lichte) klachten heb en getest word (of een van mijn huisgenoten)?

Thuisblijven!

Hebt u, of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten zoals snotteren, niesen, hoesten of koorts, blijf dan thuis en meldt u telefonisch af voor uw bezoek.

Wat moet ik doen wanneer er corona bij mij is vastgesteld?

Neem direct contact met ons op en meld direct dat u besmet bent met het coronavirus. Daarbij is het van belang te weten of u in de afgelopen twee weken op locatie bent geweest.

Ik heb klachten, maar die komen vanuit een aandoening (bijv. hooikoortsklachten, allergieën, etc.). Kan ik op bezoek komen?

Het is moeilijk aan te tonen dat klachten wel of geen corona klachten zijn. Alleen een test kan dit uitsluiten. Indien de klachten nieuw zijn voor u en passen bij corona, raden wij u aan om u te laten testen. Indien u bekend bent met uw klachten en zeker weet dat dit geen corona klachten zijn, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met de locatie om te overleggen. Indien u geen overleg heeft gehad en klachten heeft, kan het zijn dat een medewerker u hier op aanspreekt en verzoekt om op een ander moment, na 48 uur zonder klachten, terug te komen. We dragen samen de verantwoordelijkheid om corona buiten de deur van het zorgcentrum te houden en vragen uw begrip en medewerking hierin.

Mag ik mijn naaste mee naar buiten nemen om te wandelen?

Ja, en u mag ook van het terrein af gaan tijdens het wandelen. Wel is het hierbij van belang de binnen Nederland algemeen geldende maatregelen in acht te nemen en drukke plekken te vermijden. Vooral ook omdat bewoners van ‘t Slot onder de kwetsbare risicogroepen vallen.

Verandert er iets in de zorg voor mijn naaste?

De zorg gaat weer door zoals uw naaste dit gewend is.

Het personeel werkt tijdens zorgmomenten met een (medisch) mondmasker. Volgens de richtlijnen is dit niet noodzakelijk zolang er geen sprake is van klachten. ‘t Slot ziet dat het dragen van een mondkapje een signaalfunctie kan hebben. Het maakt je bewust van het risico en mogelijk vertraagt het ook de overdracht van het virus. Zodra er een verdenking of besmetting is dragen medewerkers meer persoonlijke beschermingsmiddelen.

Familienieuws

Deze pagina is bedoeld voor familieleden van bewoners van ‘t Slot. Alle 1e contactpersonen hebben een wachtwoord ontvangen voor deze pagina via e-mail.

Mooie initiatieven

Onze medewerkers en bewoners voelen zich gesteund en gewaardeerd door alle mooie initiatieven! Dat vinden wij hartverwarmend.

In de pers

Bekijk hier de artikelen over ‘t Slot in de pers.

Share This