Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Beleeftuin

Wij zijn al een tijdje bezig met plannen rond een beleeftuin. Inmiddels is het een en ander meer concreet geworden. De firma Van Aken heeft de opdracht gekregen om de tuin rond ’t Slot en de binnentuin van de Binnenplaats opnieuw in te richten. Klik hier voor het ontwerp, zodat u een beetje een indruk krijgt wat het moet gaan worden.

Wilt u bijdragen?

Een gift aan het Steunfonds (zie Organisatie/Giften Steunfonds) is van harte welkom.

U kunt eveneens een deel van het project adopteren. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Jolanda Stoeten, j.stoeten@slotgameren.nl.

 

Gedachten achter de beleeftuin

Wij vinden het belangrijk dat de tijd die cliënten in ’t Slot wonen, voelt als thuis. We besteden veel aandacht aan welbevinden. Daarbij speelt ‘beleving’ en ‘buiten zijn’ een belangrijke rol. Dat kan in een beleeftuin bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat een oudere met dementie gemiddeld 6 minuten per maand buiten komt. Dit komt vaak doordat er geen (veilige) plek is om naar buiten te gaan. Uit onderzoek blijkt ook dat een beleeftuin en buitenzijn het dementie- of ziekteproces vertraagt, dat botten sterker worden door meer mobiliteit en valgevaar afneemt, het slaappatroon verbetert, en er minder medicatie nodig is.

Ouderen kijken graag terug op vroeger. De beleeftuin helpt om herinneringen en sferen van vroeger op te roepen. Hierbij worden alle zintuigen ‘ingezet’. Ook is het een geschikte plek voor fysiotherapie of dagbesteding.

Niet alleen de cliënten worden er blij van

Een beleeftuin heeft duidelijk veel voordelen voor zorgcliënten. Maar ook  zorgmedewerkers hebben baat bij het groen in hun werkomgeving. Voor de familieleden, bewoners van de aanleunwoningen en andere bezoekers is de tuin een fijne plek. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het tot sociale interactie leidt. Het helpt dus ook tegen eenzaamheid.

De firma Van Aken heeft een nieuw terras aangelegd aan de voorkant rechts van de ingang. En links bij de Dagopvang wordt nu ook aan het terras gewerkt. De aanleg van de beleeftuin en binnentuin is bijna voltooid. Wij houden u op de hoogte wanneer de officiële opening plaatsvindt.

De inrichting van de achterkant van ons terrein volgt later.

Wij hopen dat bewoners, familie en de omgeving veel plezier aan de nieuwe tuin gaan beleven.

 

Contact

Telefoonnummer:
0418-561 451

Mailadres:
info@slotgameren.nl

Adres:
Ridderhof 1
5311 CM Gameren