Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Beleeftuin

Wij zijn al een tijdje bezig met plannen rond een beleeftuin. Inmiddels is het een en ander meer concreet geworden. De firma Van Aken heeft de opdracht gekregen om de tuin rond ’t Slot en de binnentuin van de Binnenplaats opnieuw in te richten. Klik hier voor het ontwerp, zodat u een beetje een indruk krijgt wat het moet gaan worden.

Wilt u bijdragen?

Een gift aan het Steunfonds (zie Organisatie/Giften Steunfonds) is van harte welkom.

U kunt eveneens een deel van het project adopteren. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Jolanda Stoeten, j.stoeten@slotgameren.nl.

 

Gedachten achter de beleeftuin

Wij vinden het belangrijk dat de tijd die cliënten in ’t Slot wonen, voelt als thuis. We besteden veel aandacht aan welbevinden. Daarbij speelt ‘beleving’ en ‘buiten zijn’ een belangrijke rol. Dat kan in een beleeftuin bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat een oudere met dementie gemiddeld 6 minuten per maand buiten komt. Dit komt vaak doordat er geen (veilige) plek is om naar buiten te gaan. Uit onderzoek blijkt ook dat een beleeftuin en buitenzijn het dementie- of ziekteproces vertraagt, dat botten sterker worden door meer mobiliteit en valgevaar afneemt, het slaappatroon verbetert, en er minder medicatie nodig is.

Ouderen kijken graag terug op vroeger. De beleeftuin helpt om herinneringen en sferen van vroeger op te roepen. Hierbij worden alle zintuigen ‘ingezet’. Ook is het een geschikte plek voor fysiotherapie of dagbesteding.

Niet alleen de cliënten worden er blij van

Een beleeftuin heeft duidelijk veel voordelen voor zorgcliënten. Maar ook  zorgmedewerkers hebben baat bij het groen in hun werkomgeving. Voor de familieleden, bewoners van de aanleunwoningen en andere bezoekers is de tuin een fijne plek. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het tot sociale interactie leidt. Het helpt dus ook tegen eenzaamheid.

De firma Van Aken met de aanleg van een nieuw terras aan de voorkant bij de serre. Dit is de eerste fase. De tweede fase: de aanleg van de echte beleeftuin en binnentuin volgt in het derde en vierde kwartaal van 2023. De inrichting van de achterkant van ons terrein D.V. in het eerste kwartaal van 2024. Eén en ander vraagt van onze kant nog behoorlijk wat werk, onder andere om het komende jaar het benodigde geld binnen te halen. Want de beleeftuin wordt niet gefinancierd vanuit de begroting, dus we moeten het vooral hebben van sponsoren en opbrengsten van onze marktdagen en dergelijke. En laten we daarbij vooral het Steunfonds niet vergeten. Zij ondersteunen dit ook met een forse financiële bijdrage.

Wij hopen dat bewoners, familie en de omgeving veel plezier aan de nieuwe tuin gaan beleven.

 

Contact

Telefoonnummer:
0418-561 451

Mailadres:
info@slotgameren.nl

Adres:
Ridderhof 1
5311 CM Gameren