Hoog bezoek

9 apr 2020 | Organisatie

Vanochtend was er hoog bezoek bij ’t Slot. We mochten ons verheugen in de komst van de commissaris van de Koning de heer John Berends, burgemeester Pieter van Maaren en wethouder Adrie Bragt. Het  bezoek was er met name op gericht om van ons als zorgprofessionals te horen hoe het gaat met het werk onder de huidige verzwarende omstandigheden. We hebben met elkaar gesproken over wat het betekent om te werken in deze Corona periode. Het gesprek vond plaats, buiten, aan de achterzijde van ons huis.

Er is verteld over de aanpassingen in het dagelijks werk. Werkzaamheden die anders zijn dan voorheen, werken in beschermende kleding, zorgroutes die aangepast zijn, het werken met mondkapjes en de emotionele impact van het werk zijn uitgebreid aan de orde geweest. Ook is aangegeven dat vrijwilligers, hoewel zij beperkt worden in het doen en laten, daar waar mogelijk hun steentje bijdragen.

Het bezoek kwam niet met lege handen. Alle bewoners hebben namelijk op donderdag ochtend een fruitmand ontvangen.

Aan het einde van de ontmoeting is door het hoge bezoek nog eens benadrukt hoezeer zij alle inspanningen waarderen. Hoe knap het is dat iedereen iedere dag maar weer het werk oppakt. En dat in een tijd dat er, soms, natuurlijk ook zorg is voor de eigen gezondheid: raak ik zelf besmet, ondanks alle maatregelen en wellicht ook de zorgen van het thuisfront.

Heel graag breng ik vorenstaande waardering over. Weet dat deze waardering en bewondering  er ook is vanuit de cliënten, families en management.

We weten nu al dat de corona periode nog wel enige tijd zal voortduren. Ik spreek de hoop uit dat we met alle collega’s en vrijwilligers van ’t Slot, ieder vanuit zijn eigen rol, de saamhorigheid kunnen bewaren en dat we met elkaar deze moeilijke periode kunnen trotseren.

Gerbrand Willemsen

Bestuurder a.i.

Share This