Nieuw bestuurder Zorgcentrum ‘t Slot

22 dec 2020 | Organisatie

Wilma van Genderen

Wij zijn verheugd en dankbaar u te kunnen meedelen dat wij mevrouw Wilma van Genderen-de Jong per 1 januari 2021 benoemen als nieuwe bestuurder van Zorgcentrum ’t Slot.

Wilma is geen onbekende voor ons allen. Zij heeft in de afgelopen 2 ½ jaar reeds haar gedrevenheid, kennis en samenwerking als manager zorg met medewerkers, vrijwilligers en de bewoners getoond. Wij zullen haar ook verder ondersteunen in haar nieuwe rol en wensen haar succes en wijsheid toe.

Doordat zij nu opschuift naar de rol van bestuurder, zal er gekeken worden naar de verdere invulling van het algehele managementteam en de manager zorg specifiek. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal daarover door de nieuwe bestuurder berichtgeving plaatsvinden.

De heer Gerbrand Willemsen zal geleidelijk zijn taken aan haar overdragen en wij zullen begin 2021 op gepaste wijze afscheid nemen. Wij zijn Gerbrand erkentelijk voor de periode dat hij aan ’t Slot verbonden mocht zijn en de ondersteuning die hij heeft gegeven. Zeker de afgelopen 10 maanden, waarin de COVID-19 crisis, vanaf maart, de kop opstak.

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Kees Kooijman

Voorzitter Raad van Toezicht

Share This