Zorgcentrum ’t Slot trots op behalen Kwaliteitscertificaat

20 feb 2020 | Organisatie

Na een driedaagse audit van certificeringsinstantie Lloyd’s, is door deze organisatie vastgesteld dat Protestants Christelijk Zorgcentrum ’t Slot te Gameren opnieuw aan de kwaliteitsnormen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voldoet.

In het rapport worden onder andere de volgende positieve punten genoemd: Er is een duidelijk meerjarenbeleid, het wijkzorgteam is versterkt, er is in toenemende mate aandacht voor persoonsgerichte zorg,  er is sprake van een goede bedrijfscultuur (zorg voor elkaar), er is gestart met de inzet van teamcoördinatoren en op het gebied van hygiëne en schoonmaak is alles op orde.

Met dit nieuwe certificaat is Zorgcentrum ’t Slot opnieuw voor drie jaar gecertificeerd. In de tussentijd heeft kwaliteit echter voortdurend de aandacht en wordt er continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

 

Bewoners en medewerkers zijn blij met dit behaalde resultaat. Het nieuwe certificaat werd dan ook met trots in ontvangst genomen.

Share This