Update coronavirus

10 mrt 2020 | Corona

Huidige stand van zaken

 

25 april 2020

‘Wat doet ’t Slot ten tijde van Corona’

Veranderen, aanpassen, en snel schakelen is de nieuwe werkelijkheid

Dat het coronavirus in korte tijd de wereld op zijn kop heeft gezet, is inmiddels bekend. De coronacrisis heeft ook ongelooflijke consequenties voor ’t Slot, haar bewoners en de brede leefgemeenschap rondom ’t Slot. Onze zorgorganisatie moet daarop antwoorden en past zich dagelijks aan de gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt aan. Dat vraagt om enorme krachtsinspanningen.

‘We gaan voor persoonsgerichte en professionele zorg; met ruimte en aandacht voor het welzijn en welbevinden van onze bewoners’. Met daarbij de Bijbel als grondslag. En dat zit verweven in de dagelijkse dingen: de eigen patronen, gewoonten en herkenbare gezichten. Dit was, tot voor kort het beeld bij ons huis. Dit was tot voor kort onze maatschappelijke opdracht. Maar in tijden van corona zien de dagelijkse dingen er heel anders uit. Ineens lopen medewerkers in beschermende kleding, mag moeder haar kamer niet meer verlaten, mag familie niet meer op bezoek komen, stopt de spelmiddag en is het restaurant gesloten.

Onze maatschappelijke opdracht is in een paar weken tijd compleet veranderd. Door de komst van het coronavirus moet het ‘warme’ ’t Slot onder hoge druk soms moeilijke (‘koele’) beslissingen nemen. Het is elke dag schakelen en bijsturen naar aanleiding van de actualiteit.

Trots op onze medewerkers en vrijwilligers

Er is de afgelopen weken keihard gewerkt en flexibiliteit getoond door medewerkers en vrijwilligers van ’t Slot. Hun werk en wereld is compleet veranderd, ze horen ineens dat ze onderdeel uitmaken van een ‘vitaal beroep’. En dat alles in een tijd die ook nog eens heel spannend is voor henzelf; ze maken dingen mee die ze nooit meer zullen vergeten. Het is voor velen psychisch en emotioneel heel zwaar. Bewoners, uw familie, zijn alleen en soms angstig en er overlijden meer bewoners dan normaal. Voor het thuisfront van de medewerkers is het ook spannend. Er wordt toch een beroep gedaan op deze mensen en er is angst dat zij het thuisfront besmetten. Bij de medewerkers zelf is er soms angst of ze wel voldoende beschermd zijn. En dat ondanks het feit dat we alle richtlijnen omtrent beschermende materialen nauwkeurig opvolgen. ’t Slot is hoe dan ook enorm trots en dankbaar dat medewerkers en ook vrijwilligers in deze onzekere tijd komen werken en hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw familie de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgt.

Enorme (mentale) krachtsinspanning

De omstandigheden zorgen ervoor dat we met elkaar versneld gebruik maken van digitalisering. Uw familie maakt in toenemende mate gebruik van tablet, computer of smartphone; materiaal dat extra is aangeschaft en ingericht. En dus is beeldbellen met familie (zoon, dochter, kleinkind, vrienden) nu een praktijk van alle dag. Extra inspanning wordt op onze afdelingen geleverd. De afdeling Somatiek is behoorlijk getroffen door corona besmettingen. We doen er alles aan om zo persoonsgericht, zo menswaardig, als mogelijk de benodigde zorg te leveren. En we hebben de werkstromen tussen de afdeling Somatiek en Binnenplaats zoveel als mogelijk uit elkaar getrokken.

Mooie dingen

De crisis brengt gelukkig ook mooie dingen met zich mee. De samenwerking zowel binnen ’t Slot als daarbuiten is geïntensiveerd. De gemeenschap van Gameren is zeer betrokken en helpt daar waar mogelijk en met partners als GGD (Gelderland) en de gemeente Zaltbommel is de samenwerking goed en constructief. Iedereen voelt de noodzaak om zo effectief mogelijk samen te werken met maar één doel. Door in deze crisis samen op te trekken wordt de zorg draaiende gehouden. ‘t Slot ontvangt ontzettend veel steunbetuigingen. Er worden spandoeken opgehangen om onze medewerkers en bewoners een warm hart toe te dragen, buiten wordt muziek gemaakt. Onze medewerkers worden door velen gesteund.

Moeilijke beslissingen

De coronacrisis dwingt onze ‘warme’ organisatie soms tot het nemen van moeilijke beslissingen, mede afhankelijk van de richtlijnen van GGD, RIVM en overheid. En dat betekent dat niet altijd op steun gerekend kan worden van familie en buitenwereld. Wij vernemen dat het voor u als familie niet alleen soms moeilijk en verdrietig is maar dat u van tijd tot tijd het ook moeilijk vindt om te begrijpen wat we doen. Toch hoop ik van ganser harte dat we elkaar in deze moeilijke tijden blijven vasthouden. Wij doen het uiterste om het aantal corona gevallen te beperken en daar waar  er besmettingen zijn zo adequaat en zo menswaardig als mogelijk te handelen.

Met hartelijke groet

Gerbrand Willemsen

Bestuurder a.i.

 

 

19 maart 2020

‘t Slot sluit haar deuren voor alle bezoekers

Donderdagavond 19 maart heeft de regering afgekondigd dat de inwoners van verpleeghuizen tot nader order geen bezoek meer mogen ontvangen, zodat de verspreiding van het coronavirus wordt ingedamd. Deze maatregel geldt dus ook voor ’t Slot vanaf heden. We zullen natuurlijk een uitzondering maken voor de mensen die zich in de stervensfase bevinden.

Met deze maatregel moeten onze kwetsbare bewoners extra beschermd worden en moet de druk op de ziekenhuizen worden beperkt.

Om de medewerkers niet onnodig extra te belasten aan u het dringende verzoek om niet te bellen naar ’t Slot. Wij zullen u nader informeren over contactmogelijkheden met betrekking tot uw naaste in ’t Slot en eventuele andere zaken. Als u toch een vraag wilt stellen, mail dan naar preventieteam@slotgameren.nl

Wij begrijpen dat dit een heel verdrietig bericht is, maar vertrouwen op uw begrip.

 

16 maart 2020

Bezoekregeling die per direct ingaat:

  • Wij verzoeken u dringend het bezoek te beperken tot 1 persoon per dag, en ook de verscheidenheid aan bezoekers beperkt te laten zijn. Dus zoveel mogelijk dezelfde bezoekers gedurende de week.
  • Let bij bezoek op de hygiëne, dus: Handen ontsmetten bij de ingang!
  • Neem geen onnodig risico: ga niet naar ‘t Slot bij enige vorm van klachten.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vragen wij bezoekers:

  • De handen eerst met de gereedstaande reinigingsgel te desinfecteren, voordat u ons zorgcentrum betreedt.

’t Slot niet binnen te gaan indien:

  • U zich niet fit voelt en symptomen van griep vertoont (koorts, luchtweginfectie)
  • U recent in de gebieden bent geweest die als risicovol zijn aangemerkt door de overheid

Verder:

  • Regelmatig uw handen te wassen
  • Aan de binnenkant van uw elleboog te hoesten en/of niesen
  • Papieren zakdoekjes te gebruiken

(gooi deze na gebruik direct weg)

  • Geen handen te geven en ander direct contact te vermijden

Dit doet ‘t Slot:

Alle medewerkers en vrijwilligers van ‘t Slot zijn geïnformeerd en handelen volgens de actuele richtlijnen en instructies van het RIVM en de GGD.

Dagelijks worden eventuele symptomen bij bewoners en medewerkers geregistreerd. Tevens zullen meldingen van relaties zorgvuldig worden bijgehouden.

Er is een preventieteam dat alle nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten houdt.

Indien er ontwikkelingen zijn die voor ’t Slot van belang zijn, communiceren wij deze informatie aan alle betrokkenen.

Bij twijfel of meldingen: neem contact op met één van onze zorgmanagers, 0418 – 561451 of mail: preventieteam@slotgameren.nl

Kijk voor de meest actuele informatie over de risicogebieden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Daarnaast kunt u met vragen ook terecht bij het landelijk informatienummer voor burgers:

T 0800-1351.

Share This