Update bezoekregeling

1 jul 2020 | Corona, Organisatie

Bezoekregeling

Wij kunnen met ingang van 1 juli de bezoekregeling weer verruimen. Er zijn per bewoner 3 bezoekmomenten per week, waarop 2 personen tegelijk mogen komen (personen mogen wisselen).

Om een en ander in goede banen te leiden, vermelden wij hier de spelregels. Wilt u deze goed doornemen? Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend u aan deze regels te houden.

 

Bezoektijden en regels

De mogelijkheden voor bezoek zijn van maandag t/m zaterdag vanaf 13 uur. Tussen 17 en 18 uur is bezoek niet mogelijk in verband met de maaltijd. ’s Avonds kan men tot 19:15 uur naar binnen.

In verband met de vele verzoeken hebben wij ook de mogelijkheid gegeven tot bezoek op zondag tussen 13:00 en 16:00 uur.

 

Voor u op bezoek komt

U kunt alleen op bezoek komen als er een afspraak is gepland. Graag opgave via de mail bezoek@slotgameren.nl. Wij vragen u voor u op bezoek komt extra alert te zijn op uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Hebt u, of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten zoals snotteren, niesen, hoesten of koorts, blijf dan thuis en meldt u telefonisch af voor uw bezoek.

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar het bezoek.

 

Bezoek

Wij vragen u met klem om op de afgesproken tijd te komen en niet ervoor, in verband met het aantal aanwezigen bij de ingang. U wordt bij de ingang ontvangen door een medewerker. Deze stelt u vragen over uw gezondheid en uw temperatuur wordt gemeten. Als er twijfel is over uw gezondheid, kan uw bezoek worden geweigerd.

U past handdesinfectie toe bij binnenkomst en op alle plaatsen waar de medewerker u dat vraagt.

Voor bezoek aan de bewoners van PG (de Binnenplaats) geldt dat u nog wel een mondkapje moet dragen, voor bezoekers aan en medewerkers van de afdeling Somatiek (Citadel en Bastion) geldt dit niet meer, maar is dit een eigen afweging. De reden dat wij van bezoek op PG Binnenplaats ook nog het dragen van een mondkapje vragen is dat deze bewoners niet goed instrueerbaar zijn op de 1,5 meter regel.

In verband met besmettingsrisico verzoeken wij u om thuis van het toilet gebruik te maken.

Houdt altijd 1,5 meter afstand tot medewerkers en overige bewoners, ook in de lift.

Houdt, indien mogelijk, 1,5 meter afstand tot uw naaste. We adviseren het fysieke contact zo veel mogelijk te beperken.

Tijdens het bezoek mag u het appartement niet verlaten, behalve als u met onze bewoner gaat wandelen. Samen met uw naaste bepaalt u zelf de duur van uw bezoek (max. 2 uur), passend binnen de bezoekuren. Vragen over uw naaste graag telefonisch of per e-mail aan de EVV-er stellen.

 

Zorg voor bewoners

Wandelen door bezoekers met bewoners is vanaf 1 juli toegestaan, mits in een straal om het huis en met het verzoek dat buiten ook de 1,5 m regel in acht wordt gehouden.

Het wandelen moet plaatsvinden binnen het reguliere bezoekmoment. Mocht onze bewoner in een rolstoel zitten, dan wel graag een mondkapje dragen als u gaat wandelen, omdat u dan de 1,5 meter tot elkaar niet kunt houden. Wel geldt dan nog steeds de regel van 1,5 meter afstand tot anderen.

 

Na uw bezoek

Na het bezoek vragen wij u de locatie meteen via de aangegeven route via het restaurant te verlaten. Ontsmet bij het verlaten van ons pand alstublieft nogmaals uw handen. Krijgt u na uw bezoek verkoudheidsklachten of koorts, meld u dat dan telefonisch bij de EVV-er.

 

 

Share This