Bezoekregeling

30 mei 2020 | Organisatie

Bezoekregeling                                                                                            

Vanaf woensdag 27 mei kunt u met één bezoeker per week op bezoek komen op een afgesproken tijd (met uitzondering van de zondag). Bezoek wordt ingepland vanaf 13 uur. Tussen 17 en 18 uur is bezoek niet mogelijk in verband met de maaltijd. ’s Avonds kunt u tot 19 uur naar binnen.

U kunt zich voor een afspraak aanmelden via bezoek@slotgameren.nl. Graag het tijdvak en de dag van uw voorkeur opgeven. U wordt dan ingepland en vervolgens krijgt u van ons een bevestiging wanneer u bij ons wordt verwacht.

Na 2 weken nemen wij een besluit of we de bezoekregeling verder kunnen uitbreiden. Dit zullen wij dan weer communiceren.

Hoe kan ik mijn naaste veilig bezoeken?

Voorzichtigheid en discipline blijven geboden. Samen zorgen wij ervoor dat we uw bezoek veilig kunnen laten verlopen, voor uw naaste, medebewoners, onze medewerkers en voor u. Daarom is er een protocol waar u zich verplicht aan moet houden. Bij binnenkomst zal een en ander met u worden doorgenomen.

Goed om te weten

Om het risico van besmetting zo klein mogelijk te maken, zijn er voorwaarden verbonden aan het bezoek. Per bewoner is er één vaste bezoeker toegestaan. De bewoner bepaalt, of de familie als hij/zij hier niet toe in staat is, of hij of zij bezoek wil ontvangen en wie er als vast persoon op bezoek mag komen. (Een voorbeeld: als u in de ene week op bezoek komt, mag in de andere week niet uw broer of zus op bezoek komen.)

 

Voor u op bezoek komt

U kunt alleen op bezoek komen als er een afspraak is gepland. Wij vragen u voor u op bezoek komt extra alert te zijn op uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Hebt u, of hebben uw huisgenoten, verkoudheidsklachten zoals snotteren, niesen, hoesten of koorts, blijf dan thuis en meldt u telefonisch af voor uw bezoek. In verband met besmettingsrisico verzoeken wij u om thuis van het toilet gebruik te maken.

Bezoek

Wij vragen u op tijd te komen. U wordt bij de ingang ontvangen door een medewerker. Deze stelt u vragen over uw gezondheid en uw temperatuur wordt gemeten. Als er twijfel is over uw gezondheid, kan uw bezoek worden geweigerd.

Bij binnenkomst ontvangt u een mondkapje en wordt u zo nodig begeleid naar het appartement of de aangewezen plek. Tijdens het bezoek mag u het appartement niet verlaten. Samen met uw naaste bepaalt u zelf de duur van uw bezoek (max. 2 uur).

Na uw bezoek

Na het bezoek vragen wij u de locatie meteen via de aangegeven route te verlaten en bij de uitgang uw mondmasker aan de elastieken af te nemen en in de vuilnisemmer achter te laten. Ontsmet bij het verlaten van ons pand alstublieft nogmaals uw handen. Krijgt u na uw bezoek verkoudheidsklachten of koorts, meld u dat dan telefonisch bij de EVV-er.

Bij besmetting

Het is goed te beseffen dat elke versoepeling extra risico’s met zich meebrengt. Krijgen we onverhoopt toch weer te maken met een besmetting, dan worden de bezoekmogelijkheden per direct geheel of gedeeltelijk teruggedraaid. We zullen u hierover dan zo spoedig mogelijk informeren.

Tent

Wij blijven uw naaste ondersteunen in het contact met familie. Dit betekent dat wij ook de mogelijkheid van bezoek via de tent laten bestaan. Op deze manier kunnen ook andere familieleden in contact blijven.

Tot slot

In de afgelopen weken werden bewoners en personeel ‘getrakteerd’ op waardering en meeleven in de vorm van gebak, chocola, bloemen, planten, kaarten en dergelijke. Dit is door allen zeer gewaardeerd. Dat is een mooie blijk van naastenliefde in zorg en samenleving!

Share This