Update bezoekregeling

11 jun 2020 | Organisatie

Update 10 juni

Voortgang bezoekregeling

In de persconferentie van vorige week heeft minister de Jonge laten weten dat de versoepeling nu versneld kan plaatsvinden. Het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner is al mogelijk vanaf 15 juni. Dat is natuurlijk goed nieuws voor onze bewoners en hun naasten. Wat betekent deze versoepeling concreet voor ’t Slot?

 

  1. Tot 15 juni blijft de thans geldende regeling van kracht, maar vanaf maandag 15 juni is het mogelijk om twee keer per week met 1 tot max. 2 bezoekers tegelijk een bewoner te bezoeken. (Dit betekent max. 4 vaste personen per week en dezelfde personen ook voor de volgende week.)

Graag daarvoor wel weer een afspraak maken. Tevens gelden daarvoor de veiligheidsregels, zoals eerder met u afgesproken.

 

Zorg voor bewoners

  1. Inmiddels gaat de zorg ook wandelen met onze bewoners. Het is nog niet de bedoeling dat u als bezoek uw dierbare mee naar buiten neemt.

Stap-voor-stap kijken wij waar wij het verblijf aangenamer kunnen maken. Daarom kunnen onze bewoners ook de huiskamers en elkaar weer bezoeken, mits zij de afstand van 1,5 meter tot elkaar bewaren.

Ons restaurant gaat nog niet open. We zullen wel koffiemomenten voor maximaal twee bewoners tegelijk organiseren als activiteit.

 

Toelaten externe zorgverleners

  1. Fysiotherapeut, ergotherapeut, pedicure, kapper en predikanten mogen ook weer beginnen, vanaf maandag a.s.  Ook van hen zullen de nodige maatregelen worden gevraagd. Bovendien wordt afgesproken dat zij niet van de afdeling Somatiek naar PG gaan, maar hiervoor op aparte dagen komen.

 

Vrijwilligers

  1. Langzaam zullen wij weer beperkt vrijwilligers gaan inzetten. Dit wordt per activiteit bekeken. Wij beginnen met een groep die koffie- en thee gaat schenken.

 

Bij besmetting

  1. Zoals eerder is gemeld, geldt dat wanneer we toch weer te maken krijgen met een besmetting, de bezoekmogelijkheden dan per direct geheel of gedeeltelijk worden teruggedraaid. We zullen u hierover dan zo spoedig mogelijk informeren.

 

Tot slot

Bovenstaande is weer een stap, maar we begrijpen dat wij nog lang niet terug zijn bij de ‘oude’ situatie. Wij vragen daarom uw geduld en spreken de hoop uit dat ieder ‘coronavrij’ blijft en wij snel tot verdere verruiming van de regels over kunnen gaan.

Share This