Protestants Christelijk Zorgcentrum Gameren

Vrijwilligerswerk

In Zorgcentrum ‘t Slot Gameren werken we met veel vrijwilligers. Als vrijwilliger kunt u een grote bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. U krijgt er waardering en voldoening voor terug! 

Waarvoor vrijwilligers worden ingezet

Er zijn ongeveer 70 vrijwilligers die hulp bieden bij diverse activiteiten. Om enkele voorbeelden te noemen:

 • Koffie / thee schenken
 • Handwerken en andere creatieve activiteiten
 • Voorlezen
 • Zingen
 • Spelletjes 
 • Weeksluiting
 • Bewegingsactiviteit
 • Tuinwerkzaamheden
 • Hulp bij maaltijd
 • Broodmaaltijd
 • Begeleiden van individuele bewoners, zoals het afleggen van bezoekjes en een wandeling maken
 • Beheren van de winkel
 • Helpen bij dagactiviteiten (bak- en kookgroepen)
 • Helpen bij avondactiviteiten (koor- en dvd avonden)
 • Helpen bij uitstapjes van bewoners
 • Ondersteunen bij de dagopvang
 • Chauffeur van de Slotbussen
 • Activiteiten ondersteunen op de huiskamer

Aanmelden als vrijwilliger

Vrijwilliger worden of ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator:

Nelleke van Dalen
n.vandalenverlaat@slotgameren.nl

of tel. 0418 – 561451

 

Vrijwilligersbeleid

Lees hier ons vrijwilligersbeleid

 

Vrijwilliger vacatures

 • Chauffeur op de Slotbus

Wij zijn dringend op zoek naar een chauffeur. Normaal rijd je een dagdeel per week de bezoekers van de dagopvang volgens rooster. Ook bij een uitstapje met bewoners word je als chauffeur gevraagd bij toerbeurt te rijden.

Voor meer informatie kun je bellen met Johan Schouten, tel.: 0622306451.

 

 • Vrijwilliger bij maaltijd Restaurant

Voor het restaurant zoeken we twee vrijwilligers die om de 14 dagen (de even weken) kunnen helpen bij de warme maaltijd van 11.00 uur tot ongeveer 13.30 uur.

 

 

 • Vrijwilliger bij eten Huiskamer

Bewoners op de huiskamer van afd. Somatiek om 17.00 uur helpen bij het eten en aansluitend een activiteit doen en zorgen voor een stukje gezelligheid in de avond.

Voor bewoners is aandacht en een één-op-één activiteit heel belangrijk.

 

 

 • Wandelvrijwilligers

Als je graag wandelt, en je daarbij ook nog nuttig wilt maken, ben je op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.45 uur van harte welkom. Er wordt gewandeld in groepsverband.

 

 

 • Maatje Binnenplaats

Samen naar buiten, praten, koffiedrinken, puzzelen of kleuren. Voor één of meerdere bewoners op de Binnenplaats (psychogeriatrie/dementie) zoeken wij een maatje. Tijden en dagen in overleg. We zijn al blij met een paar uurtjes. Het is ook mogelijk om een keer vrijblijvend mee te draaien.

 

 

 • Vrijwilligers voor het ontbijt op de Binnenplaats

Voor de afdeling Binnenplaats zoeken wij vrijwilligers die willen helpen bij het ontbijt op de huiskamer van 8.30 uur tot 10.00 uur. Je biedt de bewoners die in de huiskamer ontbijten nabijheid en ondersteuning. Je verstaat de kunst om bewoners met een vorm van dementie een huiselijke sfeer te bieden.

 

Ben jij degene die één van bovenstaande opties leuk vindt of heb je nog vragen? Bel naar ’t Slot, telefoon 0418 56 14 51 en vraag naar Nelleke van Dalen. Mailen kan ook : n.vandalenverlaat@slotgameren.nl

Share This