Op 27 oktober hebben we een informatie markt gehouden buiten op het voorplein van ’t Slot. We kunnen terug zien op een zeer geslaagde middag. Er was een gezellige drukte en we hebben allerlei zaken onder de aandacht kunnen brengen zoals: de vacatures, tafeltje dekje, vrijwilligers (3 nieuwe!), onze opleidingsmogelijkheden, info over opnames, steunfonds enzovoort. Daarnaast werden er oliebollen en slaatjes verkocht. De kleurplaat bij de flyer was een schot in de roos. Veel kinderen kwamen trots hun kleurplaat brengen, er zaten prachtige kunstwerkjes bij. De prijswinnaars zijn inmiddels geïnformeerd. Artje Biesheuvel is de winnaar van de woordpuzzel. Inclusief de giften aan het steunfonds heeft de markt een bedrag opgebracht van € 3651,30 (bruto).

    

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage en belangstelling.

De jubileumcommissie.

Share This