Maandag 4 april jl. ondertekenden de bestuurders van de protestants-christelijke zorgorganisaties Anker Kesteren, Huis ter Leede Leerdam, ’t Slot Gameren en Wittenbergzorg Haaften het samenwerkingsconvenant voor de Zorgalliantie Rivierenland. Het doel hiervan is zoveel mogelijk samen te werken in de ondersteunende bedrijfsvoering wat betreft personeelszaken, ICT, inkoop en financiën.

 In 2019 werden de eerste gesprekken gevoerd tussen de vier organisaties om te verkennen of en hoe een samenwerkingsverband de organisaties verder zou helpen met de toekomstbestendigheid. Nu is er een gezamenlijk strategisch meerjarenplan, de raden hebben een positief advies gegeven en op 4 april jl. is er een samenwerkingsovereenkomst (convenant) getekend. De intentie is dat het convenant in de toekomst wordt geformaliseerd.

Door samen te werken op de secundaire processen willen de organisaties de kwaliteit en continuïteit van de ondersteunende diensten versterken en willen zij de medewerkers in het primaire proces ontzorgen. Voorwaarde voor de samenwerking is dat elke organisatie de eigen identiteit en eigenheid kan behouden, want de kracht ligt juist in de lokale verankering in dorpen en kerken. Er is dus geen sprake van een fusie, maar geconcludeerd is dat de organisaties zo sterker staan in de toekomst.

 

Share This