Op 3 november hebben wij de succesvolle afronding van het zorgtechnologieproject gevierd. 2,5 jaar heeft het traject voor de implementatie gelopen. Het betrof dan ook de complete vervanging en uitbreiding van het WiFi-netwerk, vervanging van alle telefonie en de verpleegoproepsystemen, de implementatie van slimme sensoren en van dwaaldetectie. Een fors project, maar door goede samenwerking kunnen we ook zeggen: een succesvol project! Daarom hebben wij deze mijlpaal gevierd met de leveranciers (STH Automatisering BV, CuraTec en Van Dunschoten Elektrotechniek BV), technici en de leden van het interne projectteam, waaronder Simone Heilijgers van Vilans, en met aanwezigheid van enkele bewoners en familieleden. Dit project is een duidelijke kwaliteitsverbetering voor nu, maar het heeft ook een gedegen fundament gelegd voor toekomstige innovaties.

Share This